35 tulevikule
pühendatud aastat

Haridus, mis sobib rahvusvahelisele tööturule

2004. aasta kevadest asus EBS-i välissuhete prorektorina tööle Nicola Hijlkema, kes oli selles ametis 2012. aastani.

Tema töö fookuses oli üliõpilasvahetuse edendamine, suhete hoidmine välispartneritega nii kõrgkoolide kui ka ettevõtete seas ja uute kontaktide loomine.

Sirli Kalep, kes töötas Hijlkemaga aastaid koos ning peab praegu EBS-i välis- ja korporatiivsuhete osakonna juhataja ametit, nendib, et nii laia ja väärikat partnerülikoolide võrgustikku EBS-il ilma Hijlkemata poleks. “Nicola töötas aastaid EFMD-s (European Foundation for Management Development). See organisatsioon tegeleb juhtimisalast haridust pakkuvate institutsioonide ja õppekavade akrediteerimisega ning seetõttu olid Nicolal head suhted maailma tippärikoolidega. Nii et kui tema ütles, et EBS on hea kool, siis pääsesime me läbirääkimiste laua taha. Ilma Nicola nn garantiita poleks ilmselt nii mõnegi ülikooliga partnerlussuhteid tekkinud,“ leiab Sirli Kalep.

Nicola Hijlkema tuli EBS-i välissuhete prorektoriks Madis Habakuke kutsel.

EBS-i mainekate partnerülikoolide seas on näiteks Bocconi ülikool (Università Bocconi) Milanos ja Lancaster (Lancaster University Management School, LUMS) Inglismaal. Viimasega 2007. aastal sõlmitud leping avas rahvusvahelise ärijuhtimise tudengitele võimaluse teha bakalaureuseõppes topeltdiplom: tudeng õpib kaks aastat EBS-is, seejärel kaks aastat Lancasteris ning kaitseb seal ka lõputöö. Nii saab korraga omandada mõlema ülikooli diplomi.

Nicola Hijlkema rõhutas intervjuus Eesti Päevalehele koostööleppe olulisust ka EBS-i õppejõudude seisukohalt. “Koos Lancasteri kolleegidega saavad meie õppejõud arendada nii teadustööd kui ka senist õppemetoodikat. Tänu teadusuuringutele on LUMS-i Inglismaal kõrgelt hinnatud juba aastaid. Koostööst Lancasteri kolleegidega saavad meie õppejõud selgelt kasu.”

EBS-i rektor Arno Almann rõhutab, et EBS soovib muutuda veel rahvusvahelisemaks nii õpikeskkonna, õppejõudude kui ka üliõpilaste poolest. Ja seda selleks, et kindlustada kõigile EBS-i lõpetajatele kvaliteetne ja konkurentsivõimeline haridus järjest nõudlikumaks muutuval tööjõuturul. Kusjuures see ei tähenda välismaale tööle minemist, vaid ka Eestis töötamist, sest me oleme osa rahvusvahelisest kogukonnast.

“Seetõttu peab meie õppekavadesse olema integreeritud rahvusvaheline kogemus – selline teadmine, mida Eestis ei pruugi olla. Seda teadmist ja kogemust saavad anda välisõppejõud. Järelikult ei tähenda välisõppejõud seda, et tegemist on välismaalt tulnud inimesega, vaid tal peavadki olema kohalike õppejõududega võrreldes teistsugused teadmised,” rõhutab Almann.

Praegu on EBS-i õppejõududest 20–25% välisriikidest. Neist suurem osa tuleb Euroopa partnerülikoolidest, aga ka Austraaliast ja Põhja-Ameerikast.

Kas teadsid?

Aastal 2000 ostis EBS Group 70% osaluse kõrgkoolist Riga International School of Economics and Business Administration (RISEBA). Neli aastat hiljem müüdi osalus tagasi.