35 tulevikule
pühendatud aastat


Side ülikooliga ei katke

Ilmselt oleme harjunud kooliajale mõeldes arutlema selle üle, mida oleme koolist enda jaoks kaasa saanud. Kuid võiks mõelda ka teistpidi: mida me ise oleme koolile andnud?

Aastail 2012–2020 EBS-i rektor olnud Arno Almann on veendunud, et iga koolilõpetaja annab midagi koolile tagasi. “Ülikool on nagu toitja ema, alma mater. Lapsel on emaga alati eriline side ning eriline side on ka üliõpilase ja tema alma mater’i vahel, mis jääb püsima ka pärast kooli lõpetamist. Meie lõpetajate edulood kujundavad EBS-i väärtuskuvandit ja vastupidi: ülikooli edulugu tõstab meie üliõpilaste ja vilistlaste väärtust,” leiab Almann.

Aktiivne vilistlastegevus sai EBS-is alguse 1990. aastate keskpaigas, mil ülikoolil oli juba mitusada lõpetanut. Aastate jooksul on vilistlastegevus toimunud erineval viisil ja vormis, just nii, nagu eestvedajatele on parasjagu sobiv tundunud. Näiteks 1990. aastate keskel asutatud magistrite klubi ning vilistlaskogu on tegutsemise lõpetanud.

Traditsiooniline EBS-i vilistlaste õhtusöök toimus 2018. aastal Tallinna teletornis.

Praegu tegeleb ülikooli ja vilistlaste koostöö tugevdamisega 2016. aasta kevadel rektori kutsel loodud EBS-i vilistlaste nõukoda, mille üks eesmärk on vilistlaste panuse suurendamine ülikooli arendamisel. Aastaid on tegutsenud vilistlasfond, mis muu hulgas toetab tudengite parimaid äriideid ja jagab andekatele noortele stipendiume.

Aastate jooksul on korraldatud ka vilistlaskonverentse, mille mõjukad esinejad ja huvitavad teemad pole huvi tekitanud mitte ainult ebsikate seas, vaid ka Eesti avalikkuses. Üks armastatumaid vilistlaste traditsioone on ilmselt vilistlaste õhtusöök, kus endised koolikaaslased saavad mõnusas õhkkonnas mõtteid vahetada ja kontakte (taas)luua. Sama eesmärki kannab EBS Alumni Golf, mis nüüd on tuntud nime all EBS Habakuk Cup Invitational.

Ilmselt teab vaid tuul, kui palju uusi äritehinguid on vilistlasüritustelt alguse saanud, kuid üks on kindel – oma alma mater’it ebsikad ei unusta ning on valmis kooli edu nimel oma aega pühendama.