35 tulevikule
pühendatud aastat

Tänapäeva äriharidus: elukestva õppe labor

21. sajand läheb ajalukku ülikiirete muutuste ajastuna. Kohanemisvõime on järjest tähtsam ja koos sellega oskus märgata trendide muutumist, luua midagi uut ja pakkuda lahendusi aina hoogustuvas tempos.

See on seadnud äriülikoolidele ülesande olla esmajoones ise õppiv ja muutustega kohanev organisatsioon, et suuta pakkuda tudengitele, tulevastele juhtidele tänapäeva ärimaailmas tegutsemiseks vajalikke oskusi ja teadmisi.

EBS-i rektor professor Meelis Kitsing teab, et ettevõtluse lahutamatuks osaks on saanud surve tegeleda peale kasumi teenimise ka ühiskondlike, keskkondlike ja muutuva majanduse probleemidega. „EBS on samuti võtnud eesmärgi keskenduda digitaliseerimisele ja kestvale arengule nii õppetöös, teaduses, investeeringutes kui ka teistes valdkondades. Meie tähelepanu keskpunkt on aidata Eesti ettevõtetel välja töötada ärimudelid, mis toimivad uues maailmas,“ kirjeldab Meelis Kitsing Eesti vanima eraülikooli ees seisvaid ülesandeid.

Rektor Meelis Kitsingu eesmärk on arendada EBS esmatähtsaks hariduse ja ettevõtluse koostööplatvormiks.
Foto: Aivo Kallas

„Ülikool peab käima ajaga kaasas, kuid mõtlema ajast eest,“ kinnitab aastail 2012–2020 EBS-i rektori ametit pidanud professor Arno Almann. Tema sõnul ei ole tänapäevane ülikool pühamu, kus eluea pikkusega võrreldes veedetakse suhteliselt lühikene aeg, pigem on ülikool elukestva õppe labor ja kiirendi, mis peab olema usaldusväärne ja asendamatu partner igale õppurile. „Me võime kinnitada, et tunneme end iga aastaga äriülikoolide kõrgliigas järjest turvalisemalt, me oleme õpihimulised ja õpivõimelised, oskame arvestada kriitiliselt hinnatud kogemust ja mõistame, et ajas tuleb tulevik oodatust kiiremini kohale,“ iseloomustab Almann EBS-i.

EBS-i kantsler Mart Habakuk arutleb EBS-i tugevuste üle.