35 tulevikule
pühendatud aastat

Akadeemilised teadmised viiakse äriilma

Öeldakse, et üks asi on teooria, hoopis teine aga praktika. Seetõttu on EBS seadnud sihiks siduda akadeemiline haridus senisest enam praktiliste ärivajadustega.

Üks viis selle eesmärgini jõuda on 2022. aastal avatud ja Eestis ainulaadne juhtimisele spetsialiseerunud praktilise doktoriõppekava suund. Ebsikate keeles ettevõtlusdoktorantuuri nime kandva õppe käigus lõimitakse akadeemilised teadmised ja äritegevus, et siduda teadustöö organisatsioonide tegelike vajadustega. Mart Habakuk leiab, et tulevikus võiks ettevõtlusdoktorantuuri lõpetajatest olla vähemalt veerand kas asutajad või optsiooniomanikud uues teaduspõhises ettevõttes. „Lisaväärtusena kasvatame sel moel Eestile häid õppejõude, kel on nii teadustöö kui ka ettevõtluse kogemus,“ loodab Habakuk.

4. augustil 2023 toimus EBS-is Startup Wise Guys eestvedamisel noori rahvusvahelise ettevõtluse huvilisi koondav üritus „Future generation Estonia”, mida külastas ka president Alar Karis.
Foto: EBS

Hariduse ja ettevõtluse seoste teemal jätkates väärib mainimist, et juba ammu pole Ants Lauteri tänav koduks ainult õppe- ja teadustegevusele. Nende kõrval on üha enam oma kohta leidmas inkubaatorid ja ärikiirendid, et uued ideed, teenused ja tooted jõuaksid pärisellu. Näiteks tegutsevad EBS-i majas 2012. aastal asutatud Startup Wise Guys ja mõni aasta hiljem loodud Beamline Accelerator. Ka Cleantech Estonia töötab EBS-i katuse all.

Mart Habakuk loodab, et EBS-i koostööst ärikiirenditega võiks edaspidi ilmavalgust näha sadakond uut ettevõtet aastas. „Selle eesmärgini on meil veel üksjagu minna, kuid ma olen kindel, et see teekond on ütlemata põnev, sest paljud start-up’id ja teadlased otsivad vastuseid probleemidele, mida keegi ei ole veel suutnud lahendada või lahendust piisavalt hästi rakendada.“