35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Anu Tasanto

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2018. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is kümne aasta pärast.

EBS-i Helsingi filiaali üliõpilane Anu Tasanto

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
Mulle väga meeldivad praegused meetodid, milles kasutatakse palju rühmatööd ja juhtumiuuringuid, sest need annavad üliõpilastele parima ettevalmistuse edasiseks karjääriks. Loodan siiski, et neid meetodeid pidevalt ajakohastatakse ja seotakse uutega, milles on uuel tehnikal suur roll.

2. Millistes riikides on EBS-il campus ja miks just nendes?
Peale Tallinna ja Helsingi võiksid minu arvates järgmised tulla Stockholmi ja Riiga. Stockholmis saaks EBS ka hea võimaluse ärilises mõttes põhjamaadele lähedasemaks muutuda. Riia on loomulik valik Balti riikide tõttu.

3. Mis on EBS-is ametlik töö- ja õppekeel?
Inglise keel. Ma ei usu, et selle positsioon võiks vaid kümne aastaga muutuda, kuid loodan, et lisaks sellele tuleb teisi keelevalikuid. Võib-olla võiks mõni kursus olla hiina või vene keeles. See tõmbaks ligi rohkem välistudengeid.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
Eesti ja soome ning rootsi või läti, sõltuvalt sellest, kuhu kolmas filiaal rajatakse.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
Muidugi võib! Oleksin pettunud, kui seda kunagi ei juhtuks. Selleks ei pruugi küll kümme aastat kuluda, vaid minu arvates võiks see iga hetk juhtuda. Kõige tõenäolisem võiks see muidugi olla Eestis või Soomes, sest minu teada tuleb selleks olla vastava riigi kodanik ja seal sündinud või vähemalt on siis suurem tõenäosus valituks saada.

EBS-i Helsingi filiaali üliõpilane Anu Tasanto.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
See, mida ei ole veel olemas. Ärimaailm muutub ja areneb kogu aeg ning edu saavutamiseks peab kool suutma pakkuda asjakohaseid erialasid.

Heites pilgu kümne aasta taha, siis mida me tegelikult teadsime sotsiaalmeedia või digiturunduse kohta? Eriti mitte midagi, aga nüüd on need igal pool ning uusi rakendusi tuleb pidevalt juurde. Mis on siis järgmine suur muutus? Usun, et laieneb liitreaalsuse (augmented reality ehk AR) ja virtuaalreaalsuse (virtual reality ehk VR) kasutamine turundus- ja müügivahendina – teadmised nende edukast kasutamisest annaksid edaspidi ärimaailmas tohutu eelise.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Kas Marsil? Kas pole nii, et kosmoserännud on veidi vanamoodsad juba enne nendeni jõudmist ning need oleksid kindlasti väga kahjulikud kliimale ja keskkonnale. Mul on parem ja kestlikum mõte! Pidu võib füüsiliselt toimuda kus tahes, kuid tänu liit- ja virtuaalreaalsuse tormilisele laienemisele ning tehnoloogia kiirele arengule võivad külalised seda võib-olla tähistada oma kodulinnas, olles siiski kõik koos. Aga võib-olla tuleb kolm pidu kolmes eri linnas, mis on kõik omavahel nagu võluväel täiendatud ja virtuaalreaalsuse kaudu ühendatud.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Olen kindel, et Euroopa Liit ja euro on ka kümne aasta pärast veel väga elujõulised, kuid võib-olla on siis euro kõrval mingid krüptovääringud rohkem levinud ja üldiselt kasutusel. Bitcoin on vist juba veidi ajast ja arust, aga uusi tuleb kogu aeg peale.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
Tahaksin väga loota. Psühholoogi juures käimist peetakse ikka veel tabuks või asjaks, millest enamik ei taha meeleldi valju häälega rääkida. Ma usun siiski, et oma vaimse tervise eest hoolitsemine on vahel isegi tähtsam kui füüsiline liigutamine. Meile tuletatakse kogu aeg meelde, et enda vormis hoidmiseks tuleks korrapäraselt treenida, kuid me peaksime hoolitsema ka oma vaimse tervise eest.

Kui see teenus oleks kergelt kättesaadav, siis kasutataks seda rohkem, ja mida enam seda kasutatakse, seda vähem “veider” see tundub. Väidan koguni, et psühholoogi juures käimine peaks olema kohustuslik, sest ainult nii saad end paremini mõista, õppida tundma oma tugevaid ja nõrku külgi ning saavutada paremaid tulemusi kõigis oma elu valdkondades.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
Kümne aasta pärast on EBS kuulus kui teerajaja, kes suudab reageerida meid ümbritseva maailma muutustele. Selles pakutakse nõutud erialasid, mis ei ole üksnes ajakohased, vaid sammuke ees, et olla valmis reageerima edaspidistele vajadustele. Koolilõpetajad teevad silmapaistvat karjääri nii Eestis kui ka Soomes, eriti ettevõtjate ja teerajajatena uutes sektorites, nagu tehisintellekt ja virtuaalreaalsus ning nende kasutamine ettevõtluses.

11. Kas EBS-is on lastehoid? Põhjenda palun.
Vähemalt Soomes on see aina tavalisem, et inimesed asuvad vanemaks saades uuesti õppima, sest tööelu ei ole enam selline, nagu see omal ajal oli, ja inimestel võib tekkida soov või vajadus eriala vahetada. See tekitab ilmselt ülikoolides ja teistes õppeasutustes vajaduse lapsehoiuteenuse järele, kuid minu arvates on veel tähtsam pakkuda paindlikke õppevõimalusi, et igaüks saaks korraldada oma elu nii, nagu talle meeldib.

Kui laps jääb haigeks, siis lapsehoid üksi ei aita, ent paindlik süsteem, mis võtab arvesse erinevaid ja kiiresti muutuvaid olukordi (st võimaldab tähtaegu või eksameid osaliselt edasi lükata), võib olla abiks rasketel hetkedel, mida elus ikka ette tuleb. Loomulikult tuleb seada mingeid piiranguid, et sundida inimesi õpingutes edenema, kuid vahel on kõige tõhusam motiveerimisviis veidi järele anda ja lasta keskenduda kõige tähtsamale ehk praegusel juhul lastele.

12. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
Kindlasti. Magistritöö kaitsmine näitab, et oled oma valitud eriala professionaalsel tasemel omandanud.

13. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Enda arvates olengi ma mõne Helsingi EBS-i traditsiooni algataja, aga miks peab olema nii raske midagi uut välja mõelda! Ma ei arva, et traditsioone saab sihilikult tekitada, vaid mingil hetkel inimesed lihtsalt märkavad, et on tekkinud uus traditsioon.

14. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Hmm… Ma ei kujuta robotit üliõpilasena ette, kuid meie igapäevase elu osana kindlasti. Võib-olla võiksid nad aidata meil ajakavasid koostada, motivatsiooni leida või võtta mõne haldusülesande enda kanda. Mul oleks väga vaja robotist sõpra, kes ütleks, millal õppida ja millal sporti teha! Või millal puhata ja magada. Oleksid nad meil juba igapäevaselt olemas!

15. Mida teevad tudengid sessi ajal enese virgena hoidmiseks?
Usun, et selleks on vaja üldist heaolu, sealhulgas head toitu, sportimist ja vaimset tervist. Kui need kolm on korras, siis on pingelisel ja kiirel ajal kergem sihti silme ees hoida ning lisaabi polegi vaja. Aga võib-olla saaks kool või üliõpilasesindus aidata üliõpilastel tervislikest eluviisidest kinni pidada, pakkudes võimalusi neid kolme koos teha. See tähendab tervislikke eineid, spordiüritusi jne. Ja roboteid!