35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Aet Toots

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2018. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is kümne aasta pärast.

EBS-i lektor Aet Toots

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
Kõikvõimalikke tehnoloogial põhinevaid vorme, mida kombineeritakse kokkusaamise vormis arutelude, esitluste ja rollimängudega. Ma arvan, et hoolimata tehnoloogia meeletust arengust jääb inimestele kui sotsiaalsetele olenditele ikkagi vajadus otse suhelda nii tööalaselt kui ka õppetöös.

2. Millistes riikides on EBS-il campus ja miks just nendes?
Lisaks Eestile ja Soomele ka Rootsis või mõnel saarel. Miks? Kuna selleks ajaks on EBS-i õppejõud veetnud nii palju aega merel Tallinna ja Helsingi vahel. Tuleb kindlustada, et tulevikus jääks vaatamata Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli avamisele merel loksumise võimalus.

3. Mis on EBS-is ametlik töö- ja õppekeel?
Ilmselt inglise – selles suunas on see juba liikunud niikuinii.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
Rahvusvahelistuvas maailmas muutub rahvuste eristamine keerukamaks ja sellist statistikat ei saa enam teha. Küll aga lisandub uus “rahvus” – robot/tehisintellekt.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
Keegi EBS-i kõige esimestest lendudest saab Eesti presidendiks. Esimeste lendude omad peavad ju esimestena kõrgelt lendama.

EBS-i lektor Aet Toots.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
Midagi finantsvaldkonnaga seotut – selles valdkonnas on läbi ajaloo olnud huvitavaid väljakutseid, vahet pole, mis vormis “raha” kui arvestusühik ja vahetusvahend on eksisteerinud. Võib-olla selle aja peale arveldame juba ainult digirahas.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Piduliku merereisiga Eesti ja Soome vahelisel laeval.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Mõnes krüptorahas ehk.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
Kas peaks? Sellisel juhul võiks olla ka hambaarst, juuksur, jurist, notar… Ei usu, et ülikoolides selliste ametite esindajad koha peal hakkaksid olema.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
Eesti ülikoolidest kõige rohkemates meretagustes riikides campus’i omav ülikool.

11. Kas EBS-is on lastehoid? Põhjenda palun.
Jah, miks mitte. Võimaldab paindlikkust väikeste lastega üliõpilastele ja töötajatele, olgu siis lapsevanemana või ka juba vanavanemana.

12. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
Mitte ilmtingimata traditsioonilises vormis. Võib olla ka mingi projekt või millegi praktiliselt oluline ja uuenduslik rakendus.

13. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Praegused traditsioonid laienevad geograafiliselt – näiteks töötajate kevadpiknik toimub erinevate EBS-i filiaalide asukohtades: Eestis, Soomes ja mujal, kus veel selle aja peale filiaale on.

14. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Selle aja peale võib-olla mitte enam esimene, vaid juba mitmes.

15. Mida teevad tudengid sessi ajal enese virgena hoidmiseks?
Inimüliõpilased programmeerivad robotüliõpilasi, et need mingi efektiivse virgutussüsteemi neile välja mõtleksid. Ja robotid ise virgutamist ei vaja.