35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Mart Habakuk

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2023. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is viie aasta pärast.

EBS-i kantsler Mart Habakuk

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
Meetodid on samad. Muutunud on suhtlemise vormid, kasutatakse virtuaal- ja liitreaalsust ning õpetaja on mõnikord inimene ja mõnikord tehisintellekti masin.

2. Millistes riikides on EBS-il campus ja miks just nendes?
Tallinnas ja Helsingis. Võimalik, et ka pop-up campus’ed corporate training’u läbiviimiseks erinevates linnades.

3. Mis on EBS-is ametlik töö- ja õppekeel?
Eesti ja inglise keel.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
Domineerivalt eestlased ja soomlased, siis on tükk tühja maad ning järgnevad teised vana Euroopa rahvused.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
Ma ei pea seda varianti tõenäoliseks. EBS panustab sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtjate ettevalmistamisse. Kui mõnest sellisest ettevõtjast saab president, siis see on hea, aga me tunneme suurt rõõmu iga õpilase üle, kes panustab Eesti ja maailma parandamisse selle eest vastutasu ootamata.

EBS-i kantsler Mart Habakuk.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
2028. aastal seab tudeng oma eesmärgid ja AI (artificial intelligence) koostab talle õppekava. Iga õpilane saab ise valida õppekava, -vormi ja -tempo. Teadmised omandatakse suuremalt jaolt online erinevates asukohtades ja kellaaegadel, sh campus’es. Ülikoolis vaieldakse tarkade inimestega ja arutatakse õpitu üle. Katsetatakse palju erinevaid asju. Nii ülikoolis kui ka väljaspool seda osaletakse äri- ja mittetulundusprojektides, kus teadmised vormuvad oskusteks. Ebsikad peavad normaalseks, kui töö, pere, hobide ja füüsilise vormi arendamise kõrvalt tegeldakse ka vaimse vormi arendamisega vähemalt 10–15 EAP/aastas. Tublimatel ebsikatel on 2028. aastal üle 500 EAP tähenduslikke oskusi, mis on oluliselt laiemad kui pelgalt äri ja majandus.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Uue õppehoone erinevatel korrustel.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Euro ja/või Amazoncoin.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
EBS-iga samas majas on veel ülikoole, kus võib-olla on ka terapeute.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
EBS-i on pidevalt põhjust tulla ning natuke hiljem siit õnnelikuma ja parema inimesena edasi jalutada – koos vähemalt ühe uue ideega.

11. Kas EBS-is on lastehoid? Põhjenda palun.
EBS-i lähedal on. Võib-olla ka EBS-i hoones. Kui nõudlust on, siis pakkumine ei lase ennast kaua oodata.

12. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
Magistritööd/-eksamit saab teha mitut moodi. Üks on tiimi essee ja videopresentatsioon. Kõik tiimi liikmed ei pea olema (soovitav on, et nad ei ole) EBS-i tudengid. Magistrikraadi saamiseks on vaja näidata, kuidas reaalses organisatsioonis eksisteerinud reaalne probleem lahendati, kasutades koolis õpitut. Seda, mida, kuidas ja miks kasutati, saab edukalt kirjeldada nii essee kui ka videopresentatsiooni vormis. Ei pea olema teadustöö formaadis esitatud köidetud dokument. Lõpetada saab ka teooriaeksami ja sellele järgneva 24- tunnise ettevalmistusajaga case study’ga. Selline lõpetamise vorm annab vähem EAP-sid kui reaalse probleemi lahendamine tiimina, kuid näitab üliõpilase võimet õpitut rakendada.

13. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Uue hoone kasutussevõtmine muudab traditsioone mitmekesisemaks. Lisaks tänastele tekivad spordi ja vaba ajaga seotud traditsioonid.

14. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Klassis on tudengite avatare, aga mitte robotõpilasi. Tudengid kasutavad robotõppejõudusid/vestluspartnereid.

15. Mida teevad tudengid sessi ajal enese virgena hoidmiseks?
On leitud võimalus teadmiste omandamiseks une ajal ning virge olemine ei ole õppimiseks tingimata vajalik.