35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Anto Liivat

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2023. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is viie aasta pärast.

EBS-i bakalaureuseõppe juht Anto Liivat

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
Suuresti samasuguseid meetodeid nagu praegu, sealhulgas kasutatakse ikka valget tahvlit ja markerit. Praegusest enam rakendatakse õppetöös simulatsioone ja mängupõhist õpet (gamification) ning coaching’u võtteid. Kõigisse õppeainetesse on lõimitud tehisaru rakendused ja temaatika.

2. Millal avab EBS oma esimese virtuaalse õppekava?
2027. aastal. Samas ei muutu selliste õppekavade pakkumine (veel) EBS-i ärimudeli oluliseks osaks, kuid suurendab õppimisvõimaluste ja üliõpilaskonna mitmekesisust ning EBS-i geograafilist haaret. Võrreldes tänasega rakendatakse tehisaru tööriistade abil oluliselt enam individuaalseid õpiteid ja õpiväljundite omandamist hinnatakse kujundava hindamise abil. Samuti asetatakse üliõpilased õpiülesandeid täites võimalikult elulähedastesse situatsioonidesse (autentne hindamine).

3. Mis on hea õppejõu skill set, ilma milleta EBS-is ei saa?
Kindlasti inimlikkus ja empaatiavõime, avatus kasutada uusi tehnoloogilisi rakendusi ja oskus anda õpitule tähendus.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
50% eestlased, 20–30% soomlased, 20–30% paljud teised rahvused maailma eri paigust.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
Eelkõige võiks ebsikas olla Eesti president. Järjest rohkem leiab aga ebsikaid ettevõtlusvaldkonna mõjuisikute hulgast nii Eestis kui ka rahvusvahelisel areenil.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
Mõjuettevõtlus, sest üha suurem hulk inimesi soovib elada paindlikku elu, olla ise enda tööandja ja teha tähenduslikku tööd (purposeful work), lahendades mõnd olulist ühiskondlikku probleemi.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Ikka Estonia kontserdisaalis.

EBS-i bakalaureuseõppe juht Anto Liivat.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Nii eurodes kui ka krüptorahas.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
Jah, EBS-is töötab inimene, kes aitab koolipere liikmetel tulla toime vaimse tervise probleemidega.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
Vilistlaste edulugude ja ühiskondliku mõju poolest, olles üks ja ainus äriülikool maailma kõige ettevõtlikumas digiriigis.

11. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
Magistritöö formaat muutub. Tuleb demonstreerida suutlikkust pakkuda tehisaru tööriistu rakendades tõenduspõhiseid lahendusi komplekssetele elulistele probleemidele.

12. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Ebsika liikmemaksu (subscription based service) tasumine, mis võimaldab paindlikult ja õppurile meelepärasel moel õppetöös osaleda.

13. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Ei, aga üliõpilased kasutavad õppetöös tehisarul põhinevaid isiklikke assistente (AI-powered personal assistant), kes õpivad koos nendega.

14. Mida teevad tudengid sessi ajal enese virgena hoidmiseks?
Eksamisessioone enam ei toimu. Õppetöö ja õpiväljundite omandamise hindamine toimub paindlikult kogu õppeaasta vältel.