35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Denis Kaiukov

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2023. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is viie aasta pärast.

Üliõpilane, üliõpilasesinduse haridusnõunik 2023/2024 Denis Kaiukov

1. Milliseid õppemeetodeid hakatakse EBS-is tulevikus kasutama?
Ma usun, et EBS on 2028. aastaks haridusuuenduste vallas esirinnas. Tõenäoliselt näeme ulatuslikku üleminekut digitaalsetele õppeplatvormidele, sealjuures pööratakse õppemeetodites suurt tähelepanu virtuaalreaalsusele ja tehisintellektile.

2. Millal käivitab EBS oma esimese virtuaalse õppekava?
Ma arvan, et EBS võib oma esimese täielikult virtuaalse õppekava võtta kasutusele juba 2026. aastal. Selles keskendutakse tõenäoliselt ülemaailmsele ärijuhtimisele, mis meelitab ligi rahvusvahelisi üliõpilasi.

3. Millised põhioskused peavad õppejõul olema, et ta oleks EBS-is edukas?
EBS-i õppejõud peavad oskama uute tehnoloogialahendustega väga hästi kohaneda. Kõige tähtsamad on digioskused ning võime edendada kriitilist mõtlemist ja innovatsiooni.

4. Millised kolm rahvust on tulevikus EBS-is kõige rohkem esindatud?
Kuigi endiselt on enamik üliõpilastest eestlased, loodan, et EBS muutub veel rahvusvahelisemaks ja mitmekesisemaks. Eestlaste kõrval näeme tõenäoliselt ka märkimisväärsel hulgal üliõpilasi riikidest üle maailma.

5. Millisest EBS-i üliõpilasest võiks saada mõne riigi president ja mis riik see oleks?
See on kindlasti võimalik. Meie üliõpilaste ja vilistlaste hulgas on palju eesmärgikindlaid, edasipüüdlikke ja suurepäraseid juhte. Kedagi konkreetset on raske nimetada. EBS soodustab just neid omadusi, mis võivad viia sellisele prestiižsele ametikohale tõenäoliselt Eestis või mõnes teises Euroopa edumeelses riigis.

6. Milline õppekava on tulevaste üliõpilaste seas kõige populaarsem ja miks?
Tõenäoliselt on kõige populaarsem mõjuettevõtluse õppekava. Selle ainulaadne lähenemisviis, mis keskendub digitaliseerimisele ja praktilistele oskustele, vastab hästi nende õpilaste praegustele nõudmistele, kes tahavad ettevõtjana olla tulevikuks valmis.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Ma kujutan EBS-i 40. aastapäeva tähistamist ette suurüritusena, mis ühendab virtuaalse ja füüsilise maailma, ning see võiks toimuda mõnes olulises kultuuripaigas Tallinnas.

Üliõpilane, üliõpilasesinduse haridusnõunik 2023/2024 Denis Kaiukov.

8. Millises vääringus makstakse edaspidi õppemaksu?
Kuigi euro jääb tõenäoliselt normiks, ei oleks ma digitaalset suundumust arvestades üllatunud, kui EBS hakkab krüptoraha vastu võtma.

9. Kas EBS palkab terapeudi?
EBS peab minu meelest vaimset tervist väga tähtsaks ja võib tulevikus luua väikese professionaalsete terapeutidega tervisekeskuse.

10. Mille poolest saab EBS tuntuks ja miks?
Ma arvan, et EBS saab kuulsaks tehisintellekti ja virtuaalreaalsuse tugeva lõimimise poolest õppemeetoditesse. Selle kõrval mängib suurt rolli uus ülikoolilinnaku hoone. See on moodne ja tehnoloogiat toetav ning peegeldab EBS-i keskendumist praktilisele ja tulevikku suunatud haridusele. Asi pole mitte ainult futuristlikus välimuses, vaid ka õpetamise eesmärke ja õpilaste vajadusi arvestava keskkonna kujundamises.

11. Kas magistrikraadi saamiseks tuleb ka edaspidi kaitsta magistritööd?
Lõputöö kaitsmine võib jääda normiks, kuid ma ennustan üleminekut praktilisematele projektidele, millega lahendatakse tegelikke probleeme.

12. Milline uus traditsioon võib EBS-is tulevikus tekkida?
Haba Gala on arvatavasti ka edaspidi üks EBS-i põhitraditsioone. See toob kokku meie kogukonna ning on üliõpilaste, õppejõudude ja vilistlaste lemmik. Kuigi võivad lisanduda uued elemendid, jääb ürituse põhiolemus – tähistada meie saavutusi ja sidemeid – samaks.

13. Kas EBS saab oma esimese robotüliõpilase?
Ma ei usu, et me näeme 2028. aastal EBS-is robotüliõpilast. EBS-i 50. aastapäeva tähistamise ajaks võib see aga tõepoolest reaalsuseks saada.

14. Mida teevad üliõpilased tulevikus, et hoida end sessi ajal ärkvel?
Peale traditsiooniliste meetodite näeme minu arvates ka ohutute neurostimulatsiooniseadmete kasutamist, mida toetab tervislik eluviis.