35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Tiit Orloff

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2018. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is kümne aasta pärast.

EBS-i esimese, 1989. aastal lõpetanud kursuse vilistlane Tiit Orloff

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
EBS-i õpetamismeetodid on internetipõhised (nn moodne kaugõpe).

2. Millistes riikides on EBS-il campus ja miks just nendes?
Campus on ikka Eestis.

3. Mis on EBS-is ametlik töö- ja õppekeel?
Ametlik töö- ja õppekeel on inglise keel, aga tänu tõlkerobotitele on kasutusel kõik maailma keeled, ka setu keel.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
Eestlased, hindud ja hiinlased.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
EBS-i lõpetanud president võib olla Eestis.

EBS-i esimese kursuse vilistlane Tiit Orloff.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
Suurte tehisintellektidega süsteemide juhtimine. Robotite kasutusvaldkonnad kasvavad plahvatuslikult.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Ikka Estonia teatris koos vägeva ilutulestikuga.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Eurodes.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
Terapeut on vajalik, samuti psühhiaater.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
Aastal 2028 on EBS kuulus selle poolest, et õpe on internetipõhine ja loenguid ning seminare saavad voogedastusena osta ka mitteebsikad. Kasutatakse Spotify-sarnast keskkonda.

11. Kas EBS-is on lastehoid? Põhjenda palun.
Tundub, et lastehoidu vaja ei ole, sest õpe on internetipõhine.

12. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
Magistritöö kaitsmine on vajalik vaid siis, kui seadused seda nõuavad. Eeldan, et õppur on rohkem huvitatud konkreetsete, tema edaspidises elus vajalike teadmiste omandamisest kui mingi tähtajalise kirjatöö koostamisest ja selle nn kaitsmisest komisjoni ees.

13. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Kahjuks ei ole eriti kursis isegi mitte olemasolevate traditsioonidega.

14. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Robotüliõpilane võiks olla testimaks õppejõudude kvaliteeti.

15. Mida teevad tudengid sessi ajal enese virgena hoidmiseks?
Suure tõenäosusega tarbivad üliõpilased sessi ajal energiajooke ja tõmbavad kanepit (nii nagu igal pool maailmas). Samas ei pea kümne aasta pärast enam sessi ajal füüsiliselt kohal olema. Kohal on üliõpilase hologramm.