35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Ken Põldis

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2018. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is kümne aasta pärast.

EBS Üliõpilasesinduse juhataja 2018/2019. õppeaastal Ken Põldis

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
EBS on Eestis jätkuvalt juhtiv äriülikool, kus traditsiooniline õpetamismeetod on kättesaadav üle terve maailma. Meid tunnustatakse online-seminaride poolest.

2. Millistes riikides on EBS-il campus ja miks just nendes?
Jätkuvalt omab EBS campus’t Helsingis. Idee on avada järgmine campus Stockholmis või Oslos, et EBS-i tunnustataks üle terve Skandinaavia.

3. Mis on EBS-is ametlik töö- ja õppekeel?
EBS-i kui rahvusvaheliselt tunnustatud kooli ametlik keel on inglise keel.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
Eestit tuntakse e-riigina ja tänu sellele on huvi Aasias meie vastu suurenenud. Jätkuvalt on koolis kõige rohkem eestlasi ja soomlasi, kuid kolmanda domineeriva rahvusena õpivad koolis tudengid Jaapanist või Hiinast.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
Kindlasti on ebsikate hulgas mõni potentsiaalne president, kuid kindlat isikut nimetada ei julge. Äkki on tõesti järgmine või ülejärgmine Eesti Vabariigi president mõni meie ebsikas?

EBS Üliõpilasesinduse juhataja 2018/2019. õppeaastal Ken Põldis.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
Populaarseim õppekava on rahvusvaheline ärijuhtimine, mida on võimalik omandada interneti vahendusel. Online-kursusi on kiire elutempo tõttu mugavam läbida ja tudengitele on tähtis võimalus õppida seal, kus neile sobib. Canvast kasutatakse testide ja kodutööde tegemiseks iga päev.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Traditsiooniline juubeligala toimub EBS-i avaras saalis. Sünnipäev leiab aset meie uues hoones ja kutsutud on kõik EBS-iga seotud inimesed. Õhtut juhib mõni silmapaistev ebsikas.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Õppemaksu tasudes võetakse arvesse dollari kurssi. EBS toetab õppemaksu tasumisel kõiki elektroonilisi ülekandeid.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
Jah, EBS-is töötab täiskohaga terapeut või nõustaja, kelle ülesanne on tudengitele vajadusel abiks olla ja aidata lahendada kõiki probleeme.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
EBS on kuulus oma tudengite poolest – meie tudengid on tööturul jätkuvalt kõrgelt hinnatud ja avavad uksi kõikides valdkondades. Ebsikaid saab jätkuvalt usaldada.

11. Kas EBS-is on lastehoid? Põhjenda palun.
Lastehoidu kui sellist EBS-is ei ole. Hariduse saamiseks on loodud võimalused, mis sobiksid iga tudengi vajadustega. Küll aga on laste kooli kaasa võtmine soovi korral võimalik.

12. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
Magistrikraadi saamise eeldus on töökogemus ja pidev õppeprotsess. Magistritöö on asendatud kahepäevase suulise case study’ga, kus õppetool veendub töö esitaja pädevuses. Individuaalsus ja tiimides töötamine on magistriõppes edu võti.

13. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Vilistlaste nädal – kooli juhivad, tudengeid harivad ja maja eest vastutavad EBS-i vilistlased. Tänu sellele on koolil värske hingamine ja töötajad saavad samal ajal mõtteid koguda.

14. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Esimese robotõpilaseni aeg veel jõudnud ei ole, kuid robotid abistavad inimesi kooli korrashoiuga.

15. Mida teevad tudengid enese sessi ajal virgena hoidmiseks?
Eksamisessiooni EBS enam ei kasuta. Toimub konstantne õpe, kus hinnatakse tudengi arengut pidevalt, loengust loengusse.