35 tulevikule
pühendatud aastat

EBS 2028:
fantaseerib Triin Sillaots

Milline on EBS aastal 2028? Ebsikad piilusid 2018. aastal tulevikku ja ennustasid, milline on elu EBS-is kümne aasta pärast.

Rektori büroo juhataja Triin Sillaots

1. Milliseid õpetamismeetodeid EBS-is kasutatakse?
Learning by doing, õppijakeskne õpe, simulatiivne õpe, virtuaalreaalsus, gaming.

2. Millistes riikides on EBS-il campus ja miks just nendes?
Soome (pikaajaline hea maine), Ukraina (suur turg, Eesti hea maine), Araabia Ühendemiraadid, täpsemalt Dubai (ah, miks mitte).

3. Mis on EBS-is ametlik töö- ja õppekeel?
Võiks ikka kakskeelne olla. Inglise-eesti, eestlased räägivad kõik inglise keelt, välismaalased eesti keelt.

4. Millised on EBS-i kolm arvukamat rahvust?
Ukraina, gruusia, soome.

5. Kes ebsikatest võiks olla mõne riigi president ja mis riigi?
Givi Kupatadze, Gruusia.

Rektori büroo juhataja Triin Sillaots.

6. Mis on kõige populaarsem õppekava sisseastujate seas ja miks?
Disaster Science and Management – miks mitte, tundub tulevikule orienteeritud.

7. Kus ja kuidas tähistab EBS oma 40. sünnipäeva?
Dubais, araabia stiilis pidu.

8. Millises vääringus tasutakse õppemaksu?
Kehtivas vääringus.

9. Kas EBS-is töötab terapeut?
Tõenäoliselt lausa mitu.

10. Mille poolest on EBS kuulus ja miks?
Oma uute campus’te ja innovaatiliste programmide poolest, sest teised ei julge.

11. Kas EBS-is on lastehoid? Põhjenda palun.
Pigem mitte. Kodus töötamine võiks olla norm.

12. Kas magistrikraadi saamiseks on vaja kaitsta magistritöö?
On, kirjutamisoskus võiks ülikoolikraadiga ka edaspidi kaasneda.

13. Milline uus traditsioon on EBS-is välja kujunenud?
Kuu silmapaistvaima tudengi ja õppejõu/töötaja valimine ja tunnustamine (vääriliselt).

14. Kas EBS-is õpib esimene robotõpilane?
Vara veel.

15. Mida teevad tudengid sessi ajal enese virgena hoidmiseks?
Kasutavad EBS-i väga mitmekesiseid sportimisvõimalusi.