35 tulevikule
pühendatud aastat

Mitu korraldajat, üks eesmärk

Ülekooliliste ürituste korraldamisega tegeles 1990. aastatel mitu seltskonda organiseerunud üliõpilasi, kes muidugi omavahel ka konkureerima kippusid.

Üks neist oli 1994. aastal asutatud Eesti Kõrgema Kommertskooli üliõpilaskonna Edustus, kuhu üliõpilased valisid oma esindajad. Edustus, mille juhatust nimetati omavalitsuseks, vahendas üliõpilaste rõõme ja muresid kooli juhtkonnale ning esindas ebsikaid üleriigilises üliõpilaste katusorganisatsioonis Eesti Üliõpilaskondade Liidus.

Edustus tegeles ka tudengielu vahvama poole ehk seltskonnaelu organiseerimisega, samuti anti välja tudengilehte ning korraldati spordiüritusi. 1997/1998. õppeaastal omavalitsuse presidendiks valitud Jaana Liigand-Juhkam mäletab, et organiseerimistöö võttis suurema osa loengutest üle jäävast ajast. “Istusin EBS-is õhtul kella kümneni, sest kogu aeg oli midagi teha. Arvutiklass oli populaarne, sest seal sai e-posti teel suhelda – kellelgi toona ju kodus arvutit polnud,” räägib Liigand-Juhkam.

Edustus 1996. aastal.

Peagi tekkis Edustusele konkurent, 1996. aastal loodud tudengite klubi OilClub, mis asutajate Kaido Kuuse ja Karel Loide sõnul ühendas “peo- ja teovõimelisi inimesi”. OilClub korraldas ülikoolirahvale pidusid ja suvepäevi, toimetas tudengilehte ja kirjastas neli EBS-i aastaraamatut (kokku on ilmunud viis EBS-i aastaraamatut).

OilClubi juurde asutati ka spordiklubi, kus tegeldi aktiivselt sportimisvõimaluste organiseerimisega. Edustuse aadressil aga tehti regulaarselt kriitikat, öeldes, et Edustus ei saa oma ülesannetega hakkama ning kuigi OilClub võib-olla ei tee asju perfektselt, teeb ta õigeid asju… Siiski sai OilClubi aeg ümber – selle eestvedajad lõpetasid kooli ning 21. sajandi esimesel poolel lakkas OilClub eksisteerimast.

Edustus aga tegutses edasi. 2001. aastal nimetati Edustus ümber EBS Üliõpilasesinduseks ning seni mittetulundusühinguna tegutsenud üliõpilaste esindusorgan muutus EBS-i struktuuriüksuseks. Üliõpilasesinduse ülesanded on aga jäänud endiseks: edendada ja koordineerida üliõpilaselu ning olla üliõpilaste häälekandja nii oma koolis kui ka väljaspool.