35 tulevikule
pühendatud aastat


Ajakirjandus, neljas võim

EBS-i üks pikaajalisemaid traditsioone on olnud õppejõudude ja tudengite häälekandjate väljaandmine.

Õppejõududele ilmus alates 1995. aastast EBS Õppejõudude Infoleht, millest sajandivahetusel sai EBS Infoleht. Tudengitele huvi pakkuvat hakkas kajastama EKK Tudengileht, mis alustas ilmumist 1995. aasta novembris. Tudengileht maksis ühe krooni ja oli kujundatud A3 paberi mõlemale poolele. Aegade jooksul muutusid nii lehe vorm (kord A4, siis jälle A3), nimi, paksus kui ka hind. Seejuures oli isegi lühike periood, mil Tudengilehe eest raha ei küsitud.

Teada on ka vähemalt üks juhtum, kui tudengite häälekandja langes tsensuuri ohvriks. 2004. aastal kirjutas pseudonüümi Mihkel Mikrofon kandnud üliõpilane Tudengilehe veergudel, et tudengite omavalitsus korjas ära ja viskas prügikasti sajad juba trükitud märtsinumbrid, sest seal avaldati paar pilti, mis tehti tavapärasel tudengite joomarallil ja omavalitsusele need pildid ei meeldinud. Tagandati ka lehe peatoimetaja.

EBS-is on aastate jooksul regulaarselt välja antud nii tudengite kui ka õppejõudude häälekandjaid.

2011. aastal toimus Tudengilehe sisus ja välimuses suur muudatus: mustvalge õhukese ajalehe asemel hakati välja andma värvilist 36-leheküljelist endiste ja praeguste üliõpilaste ning õppejõudude tegemisi ja arvamusi kajastavat ajakirja EBS Business Spirit. Ajakiri ilmus aastatel 2011–2012, kokku tehti seda 16 numbrit.

Juba viimased 15–20 aastat on maailmas küsitud, millal paberil ajalehed ilmumise lõpetavad. Mida aeg edasi, seda rohkem kogub see debatt hoogu. EBS-i tudengite häälekandja on otsa lahti teinud ning paberil ei ilmu. Üliõpilaste tegemiste kohta saab lugeda veebist, kus The Ebster vahendab nii üliõpilaste arvamusi kui ka kooli uudiseid ja sündmusi.

Lisaks tudengite ja õppejõudude väljaannetele on EBS aastate jooksul ilmutanud mitmesugust perioodikat. Näiteks on alates 1995. aastast ilmunud majandus-, rahandus- ja haridusküsimusi ning EBS-i üliõpilaste lõputööde ülevaateid vahendav EKK Toimetised, hilisema nimetusega EBS Review, praegu Journal of Management and Change. Lühikest aega on ilmunud ka Vilistlasleht.